Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Nye Frakkagjerd ungdomsskole

Ny Frakkagjerd ungdomsskole er underveis

About this process

Tysvær kommune planlegger å bygge en ny Frakkagjerd ungdomsskole som tilrettelegger for et godt læringsmiljø og nærmiljø. Skolen skal inneholde gode læringsareal både for elever og lærere, og skolen skal også være et nærmiljøanlegg.

Litt om ambisjonene for nytt skolebygg fra rom- og funksjonsprogrammet

Skolebygget skal være en pedagogisk ressurs for å legge til rette for lek og læring. Estetiske kvaliteter har betydning for læring, livskvalitet, helse og velvære. Naturlig lys, støyskjerming og god akustikk skal etterstrebes i utforming av skoler. Estetiske kvaliteter har også betydning for identitet. Målet er at den fysiske utformingen skal ha opplevelsesmessige og estetiske kvaliteter og være en inspirerende ramme rundt den pedagogiske virksomheten. Frakkagjerd ungdomsskole skal være et sted en gleder seg til å komme. Fremtidens skole skal preges av god arkitektur, med innredning av god kvalitet og godt design. Skoleanlegget skal signalisere en prioritering av at barns oppvekst er viktig.

Transparens skal vektlegges i hele bygget, for å synliggjøre læring, legge til rette for en lærende organisasjon og ivareta behov for dagslys, og skape både utsyn og innsyn. Samtidig må det tilrettelegges slik at en ivaretar elevers ulike behov for skjerming. Det skal derfor være gjennomtenkt bruk og plassering av vinduer og glassvegger slik at også elever med kognitive og sensoriske vansker får et godt læringsutbytte. Glassvegger kan være utfordrende for elever med konsentrasjonsvansker. Det må derfor være mulighet for skjerming ved behov. I og med at glass er et hardt materiale, må bruk av glass kompenseres med lydabsorberende materialer av hensyn til akustikken i rommene.

I fleksible og tilpasningsdyktige skolebygg er det viktig at de ansatte har god oversikt over, og kan bevege seg enkelt mellom, de ulike læringsarealene. Elevene skal oppleve at det er tydelig og trygg kommunikasjon mellom de ulike arealene de ferdes i, og at det er lett å finne fram på skolen.

Reference: tysver-PART-2022-06-123

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share