Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Høring- kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Kommunens viktigste plan

About this process

Kommuneplanutvalget har i møte 24.01.2023, sak 002/23 vedtatt å legge forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 på høring.

Tysvær kommune oppfordrer alle som har synspunkter på planutkastet om å avgi høringssvar.

Reference: tysver-PART-2023-01-147

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share